فارسی هشتم درس دوم

حجم فایل : 445.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا فارسی هشتم
درس : دوم لغات و اصطلاحات :
حدقه : مردمک چشم
داس : از ابزار کشاورزی
جُثّه : هیکل
خزان : پاییز
زر : طلا
پدیدار : نمایان ، آشکار نژند : اندوهگین ، غمناک ، سرد و بی روح
نَغز : خوب ، نیکو
کامکار : کامروا ، کامران
تماثیل : جمع تمثال = صورت ، نگار
صورتگر : نقّاش
ماهر : چیره دست ، استاد
بوریا : حصیری که از نی می بافند دانش ادبی :
تشبیه :
مانند کردن چیزی به چیز دیگر.
تشبیه چهار رکن دارد :
مشبه = چیزی که آن را به چیز دیگر تشبیه می کنیم
مشبه به = آنچه مشبه به آن ماننده شده است
وجه شبه = ویژگی مشترک بین مشبه و مشبه به ادات تشبیه = مثل ، مانند ، همچون و ...
مثال : پرهای طاووس مانند دسته گل پر نقش و نگار رنگارنگ است
رکن اول ( مشبّه ) : پرهای طاووس
رکن دوم ( مشبّه به ) : دسته گل پر نقش و نگار
رکن سوم ( وجه شبه ) : رنگارنگ بودن
رکن چهارم ( ادات تشبیه ) : مانند *گاهی اوقات رکن های سوم و چهارم در عبارت وجود ندارند
مثال : دریای عشق ( تشبیه عشق به دریا )
کوه غم ( تشبیه غم به کوه ) فاصله ی میان واژه ای :
فاصله ی معینی که باید بین هر دو واژه در متن وجود داشته باشد و عدم رعایت آن باعث ایجاد ابهام می شود
مثال : او هر روزنامه ای می خواند - او هر روز نامه ای می خواند خود آزمایی هاو نکات تکمیلی :
*کیست آن صورت گر ماهر که بی تقلید غیر / این همه صورت بَرَد بر صفحه ی هستی به کار
عبارت « صورت گر ماهر » اشاره به صفت « خالق » یعنی آفریننده بودن خداوند دارد
*نور خورشید در جهان فاش است / آفت از ضعف چشم خفّاش است ( سنایی )
اشاره به افرادی دارد که به دلیل گناه کاری و بیمار دل بودن توانایی درک حقایق خداوندی را ندارند
*طاووس را به نقش و نگاری که هست ، خلق / تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش ( سعدی )
اشاره به این دارد که هر کس با وجود داشتن توانایی ها و صفات پسندیده ، ممکن است ضعف هایی نیز داشته باشد . و بهتر است به نقاط ضعف خود نیز توجه داشته باشد. تاریخ ادبیات :
*سعدی : مشرف الدین مصلح بن عبدالله ، شاعر قرن هفتم ، در سال 655 بوستان را به نظم در آورد و در سال 656 گلستان را تألیف کرد
*سنایی : شاعر و عارف بزرگ قرن پنجم و ششم
آثار : حدیقه الحقیقه - کارنامه ی بلخ
*صائب : شاعر قرن یازدهم . در دربار شاه عباس صفوی به « ملک الشعرا » ملقب شد . اشعار او عموماً غزل ، مثنوی و قصیده است. *قاآنی : میرزا حبیب الله شیرازی ، متخلص به قاآنی ، از شاعران عهد قاجار است. وی کتاب « پریشان » را به تقلید از گلستان سعدی نوشت . آرامگاه او در ری در جوار حرم حضرت عبدالعظیم قرار د...